Beskyttelse gennem e-mærket

Hvad er e-mærkets køberbeskyttelse?

e-mærkets køberbeskyttelse er den mæglings- og sagsbehandlingsfunktion, du som forbruger gratis kan benytte dig af, hvis en handel på en e-mærket webshop går i hårdknude. Som noget nyt kan du som forbruger nu også få dækket dit økonomiske tab ved køb af en fysisk vare, hvis mæglingen mellem dig og webshoppen ikke bærer frugt.

Koster det noget at få hjælp via e-mærkets køberbeskyttelse?

Nej. Det er gratis at få sin sag behandlet via e-mærkets køberbeskyttelse.

Hvad betyder den økonomiske sikring for mig?

Den økonomiske sikring dækker dit økonomiske tab med op til 10.000 kroner per handel i 2 år efter købet har fundet sted. Den økonomiske sikring dækker dog kun, hvis der er tale om køb af lovlige, fysiske varer på en e-mærket webshop.

Hvornår dækker den økonomiske sikring mit tab?

Du kan få dækket dit økonomiske tab, hvis den webshop du har handlet på ikke lever op til sine forpligtelser som e-mærket webshop ift. levering, fakturering, returnering, reklamation, mangler eller manglende efterlevelse af afgørelser fra klagenævn eller domstol. Samtidig er det en forudsætning, at du ikke kan få dækket dit økonomiske tab på anden vis via f.eks. indsigelsesordningen.

Hvad dækker den økonomiske sikring ikke?

Den økonomiske sikring dækker kun ved køb af lovlige, fysiske varer på e-mærkede webshops. Er du kommet i klemme i forbindelse med køb af en tjeneste- eller serviceydelse, eller et abonnement, vi vil gøre lige så meget ud af at finde en løsning med webshoppen, du har handlet hos, men vi kan ikke sikre mod et økonomisk tab. På samme måde sidder vi klar til at hjælpe og vejlede, hvis webshoppen er lukket eller gået konkurs.

Hvorfor dækker den økonomiske sikring kun fysiske varer?

Hos e-mærket ønsker vi at sikre en hurtig og kompetent sagsbehandling, når den økonomiske sikring aktiveres. Da levering af tjenesteydelser og lignende er reguleret mange steder i lovgivningen, og derfor er et yderst kompliceret retsområde, har vi valgt af afgrænse den til kun at omfatte fysiske varer.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag hos e-mærket?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 30 dage, men ofte vil det gå det meget hurtigere. Vi vil i første omgang forsøge at finde en løsning mellem dig og den e-mærkede webshop, du har handlet hos. Er det ikke muligt at finde en løsning, kan vi på baggrund af en konkret vurdering af sagen under visse forudsætninger tilbyde at dække et eventuelt tab i forbindelse med køb af en fysisk vare – dog maksimalt 10.000 kr. per handel.

Kan jeg stadig få hjælp selvom webshoppen får frataget sit e-mærke?

Var webshoppen e-mærket, da du handlede på den, men siden har mistet det, kan vi stadig hjælpe dig. Du vil i disse sager som oftest blive bedt om at indsende en række forskellig dokumentation for at sandsynliggøre, at der skulle være tale om et krav.

Hvordan benytter jeg mig af e-mærkets køberbeskyttelse?

På e-mærkets hjemmeside finder du en formular, som du skal benytte for at gøre et krav gældende i henhold til køberbeskyttelsen. Vi skal have modtaget din sag senest 60 dage efter, kravet er opstået med mindre særlige forhold gør sig gældende. Et krav kan eksempelvis opstå, når den erhvervsdrivende har afvist en reklamation eller afvist at levere inden for en aftalt dato.