Tau til klatring - FAQ

Informasjonen omkring Tau til klatring på denne siden har til hensikt å informere deg om detaljene og forskjellene mellom de forskjellige tautypene fra de forskjellige produsentene. Tauene har nemlig forskjellige egenskaper alt etter hva de er produsert til.

Det er f.eks. verdt en vurdering om et tau som er tenkt til å brukes utendørs skal ha en coating som gjør at vann (og dermed skitt) ikke trenger inn. Dette forlenger tauets levetid vesentlig. Ulempen er at det kan virke fettet og blir irriterende å håndtere.
Impregnerte klatretau er absolutt å foretrekke i et fuktig/vått klima, også når det skal klatres gjennom forskjellige klimasoner hvor det skifter fra fukt/tåke til frost. Et vått frossent tau mister mye styrke, samtidig som det blir stivt og umedgjørlig.
Skal man klatre på en klatrevegg er impregnering overflødig. Her er en tilpasset lengde kanskje mer vesentlig i forhold til at man ikke skal håndtere for mye tau. Her skal man dessuten gå etter en tautykkelse på over 10 mm. Det er stor slitasje på et tau som brukes i en klatrevegg, og et tykkere tau vil holde lengre.

En viktig faktor er fangrykket. Den kraft klatreren utsettes for når tauet fanger et fall. Et lavt fangrykk er å foretrekke, deretter kommer prioriteringene innen vekt og smidighet. Tauets levetid blir redusert når man reduserer vekt/diameteren.

Der finnes tre hovedtyper av klatretau - Heltau, Halvtau og Twintau.
Heltau brukes til sportsklatring, klatrevegger samt kortere ruter hvor det klatres tradisjonelt. Heltau varierer i diameter fra ca. 9,5 til 11 mm. Tynne heltau krever en viss øvelse i bruken, da det er vesentlig mindre friksjon i bremsen. Bremsen som anvendes til tynne tau kan med fordel ha kilefunksjon og ribber. Bruker du en Grigri eller tilsvarende er det viktig å sjekke bremsens effekt på de tynne klatretauene.

Halvtau er lettere og tynnere, typisk 8-9 mm i diameter. Anvendelsen er bl.a. lengere tradisjonelle ruter. Sikringene sitter ikke nødvendigvis på en linje og tauene kan følge to parallelle linjer for å redusere belastningen på redskapene.

Twintau er ytterligere redusert i vekt og diameter 7-8 mm. Twintauene kjøres igennom alt av redskap. Twintau brukes typisk til isklatring, hvor man kan risikere å ødelegge det ene Repet med en øks.