Reb til klatring - FAQ

Informationen omkring reb til klatring på denne side har til hensigt at informere dig omkring detaljerne og forskellene mellem de forskellige reb typer fra de forskellige producenter. Rebene har nemlig forskellige egenskaber i forhold til hvad de er produceret til.

Det er f.eks. en overvejelse værd om et reb der tænkes anvendt til udendørs brug skal have en coating der gør at vand (og dermed skidt) ikke trænger ind i rebet. Dette forlænger rebets levetid væsentligt. Ulempen kan være at rebet kan virke fedtet og bliver irriterende at håndtere.
Imprægnerede reb til klatring er absolut at foretrække i et fugtigt/vådt klima. Ligeledes når der skal klatres gennem forskellige klimazoner hvor der skiftes fra fugt/tåge til frost. Et vådt frossent reb mister meget af sin styrke samtidig med at det er stift og umedgørligt.
Skal man klatre på en klatrevæg er imprægnering overflødigt. Her er en afpasset længde måske mere væsentlig i forhold til at man ikke skal håntere for meget klatrereb. Her skal man desuden gå efter en tykkelse på klatrerebet på over 10 mm. Der er et stort ensartet slid på et reb der benyttes på en klatrevæg og med et reb der har denne tykkelse eller mere holder det længere.

En vigitg faktor er fangrykket. Den kraft klatreren udsættes for når rebet fanger et fald. Et lavt fangryk er at foretrække. Dertil vægt og smidighed. Modsat bliver et rebs levetid reduceret når man reducerer  vægt/diameteren.

Der findes tre hovedtyper af klatrereb - Helreb, Halvreb og Twinreb.
Helreb bruges til sportsklatring, klatrevægge samt kortere ruter hvor der klatres traditionelt. Helreb varierer i diameter fra ca. 9,5 til 11 mm. De tynde helreb helreb kræver en vis øvelse i brugen, da der er væsentligt mindre friktion i bremsen. Bremsen der anvendes til tynde reb kan med fordel have kilefunktion og ribber. Anvender du en Grigri eller tilsvarende, er det vigtigt at tjekke bremsens effekt på de tynde klatrereb.

Halvreb er lettere og tyndere, typisk 8-9 mm i diameter. Anvendelsen er bl.a. længere traditionelle ruter, Sikringerne sidder ikke nødvendigvis på en linie og rebene kan følge to parallelle linier for at reducere belastningen på grejet.

Twinreb er yderligere reduceret i vægt og diameter 7-8 mm. Twinrebene køres igennem alt grej. Twinreb anvendes typisk til isklatring, hvor man kan risikere at ødelægge det ene reb med en økse.